KATEGORIER

Påmelding for Gulltaggen Awards 2018 er nå stengt!

Gulltaggen Award er en konkurranse som skal premiere de som er best til å utnytte digitale virkemidler innen markedskommunikasjon. Konkurransen skal hedre de mest kreative, innovative og best utførte kommunikasjons-ideene i Norge, og har som ambisjon å løfte opp og frem kompetansen i den norske kommunikasjonsbransjen på tvers av alle fagfelt.

Prisutdelingen vil finne sted på Folketeateret, torsdag 26. april.

Viktige datoer:
Påmelding av bidrag må skje innen mandag 15. januar 2018.
 Ettersending av bidrags-dokumentasjon må skje innen torsdag 1. februar 2018. (Les mer her)

Kategoriene:

Gulltaggen består i årets versjon av totalt 18 kategorier – 13 hovedkategorier og fem spesialkategorier.

Hovedkategorier (betalt påmelding):

Produkt eller tjeneste

Best bruk av data

Branded technology

Kampanjeside

Håndverk – design

Håndverk – produksjon

PR og fortjente media

Integrert kampanje

Mobil

Online video

Sosiale medier

Mediestrategi

 Pokalen

Spesialkategorier (gratis eller nominert påmelding):

Nordisk studentpris
Studenter fra hele Norden kan sende inn bidrag til denne kategorien. Bidraget trenger ikke å ha vært realisert, men må være teoretisk mulig å gjennomføre. Innsending i student-kategorien er gratis.

«Best in Show»
Én «Best in Show»-vinner kåres av Storjuryen. Den skal deles ut til den beste gullvinneren, og være den jobben som sier noe om hvor faget vårt er på vei.

«Most disruptive of the Year»
Denne utmerkelsen skal gis til noe eller noen i Norge som har bidratt til å skape vesentlige endringer i markedet, ved at brukerne har adoptert ny adferd. Til denne prisen er det fritt frem å nominere kandidater. Vinneren blir kåret av INMAs styre.

Æresprisen
Den gjeve æresprisen deles ut til en digital rockestjerne. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller et byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre. Her er det fritt frem å nominere kandidater. Vinneren blir kåret av INMAs styre.

Kun deltakelse fra Norge er akseptert.

Alle bidrag som skal juryeres, må meldes inn innen 15. januar. Ettersending av dokumentasjon kan gjøres frem til og med 1. februar, men bare om bidraget er meldt på innen 15. januar.