Best Product or Service – Enterprise

Kategoribeskrivelse:

Produkter eller tjenester utviklet for eller i samarbeid med oppdragsgiver (av bedrifter med over 100 millioner i omsetning).

Juryleder: Silje Gabrielsen, Making Waves

Juryeringskriterier:

Brukskvalitet – prioritert

Nytenkning – prioritert

Merkevarestyrke

Måloppnåelse

Innsikt

Håndverk – lav prioritet