Branded Technology

Kategoribeskrivelse:

Arbeider som med innovativ bruk av teknologi er utviklet for å nå et konkret kampanjemål eller forsterke en merkevare. Digitale løsninger i form av fysiske produkter, installasjoner eller programvare. (NB. Apper til mobile enheter skal sendes inn i mobilkategorien.)

Juryleder: Christopher Einarsrud, Notch

Juryeringskriterier:

Merkevarestyrke – prioritert

Nytenkning – prioritert

Brukskvalitet

Innsikt

Måloppnåelse – lav prioritet

Håndverk – lav prioritet