Interactive Ad

Kategoribeskrivelse:

Annonsering til digitale flater.

Juryleder: Dennis Tönnkvist, Hyper

Juryeringskriterier:

Merkevarestyrke – prioritert

Nytenkning – prioritert

Håndverk

Brukskvalitet

Måloppnåelse

Innsikt – lav prioritet