Mobile

Kategoribeskrivelse:

Arbeider der mobile enheter spiller en sentral rolle.

Juryleder: Camilla Grund, Vizeum

Juryeringskriterier:

Merkevarestyrke – prioritert

Nytenkning – prioritert

Innsikt

Håndverk

Måloppnåelse

Brukskvalitet – lav prioritet