Beste enkeltarbeid

Her sender dere inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til noe som engasjerer en målgruppe.

Dette er en åpen klasse og inkluderer, men er ikke begrenset til, enkeltarbeider fra alle kategorier, samt arbeider det ikke er egne spesialkategorier for. For eksempel kampanjesider, digital utendørs, podcaster.

Hva ser juruyen etter: Next best practice – kreative arbeider som viser til noen modige grep ved å ta i bruk nye kombinasjoner av tilgjengelig eller ny kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer noe nytt.


Fyll ut for å melde på bidrag til Gulltaggen Award 2019

  • Navn på bidrag Kategori  
       
    Ingen bidrag lagt inn.
  • Etter du har meldt på et bidrag får du en mail med bekreftelse og videre instrukser.
    Les mer om innsendelse av case til Gulltaggen her.