Beste enkeltarbeid

Her sender dere inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til noe som engasjerer en målgruppe.

Dette er en åpen klasse og inkluderer, men er ikke begrenset til, enkeltarbeider fra alle kategorier, samt arbeider det ikke er egne spesialkategorier for. For eksempel kampanjesider, digital utendørs, podcaster.

Hva ser juruyen etter: Next best practice – kreative arbeider som viser til noen modige grep ved å ta i bruk nye kombinasjoner av tilgjengelig eller ny kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer noe nytt.


Påmelding for Gulltaggen Award 2019 er nå stengt!