GULLTAGGEN AWARD

Gulltaggen Award er Norges største konkurranse innen digital markedsføring. Her hedrer vi de beste digitale markedsføringsjobbene som er laget i Norge det siste året. Formålet med konkurransen er å synliggjøre nye muligheter og kreative løsninger der teknologi møter markedsføring.

Målet er å inspirere til kreativ bruk av teknologi i markedsføringssammenheng, dele og utvikle ny kunnskap og skape et engasjement for bredden av muligheter teknologien åpner opp for.

Gulltaggen Award er først og fremst en ide og konsept konkurranse som premierer best practice, next best practice og godt håndverk.

Best practice: Kreative arbeider som på en eksemplarisk måte benytter tilgjengelig kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer den beste måten å løse en utfordring på.

Next best practice: Kreative arbeider som viser til noen modige grep ved å ta i bruk nye kombinasjoner av tilgjengelig eller ny kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer noe nytt.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er handicraft_650675.png

Godt håndverk: Kreative arbeider med en imponerende kvalitet utviklet med spesielt gode ferdigheter – og representerer en sann kjærlighet til faget.

Se mer informasjon om hvordan du deltar i Gulltaggen Award her.

Les mer om reglene for Gulltaggen Award her.


Jurygeneral: Maria Aas-Eng, RED Media. 

Visegeneral: Anders Holm Morgenstern.