Kategorier

Hensikten med Gulltaggen Award er å inspirere til kreativ bruk av teknologi og digitale flater ved å hedre arbeider som utmerker seg gjennom nytenkning, kreativitet og godt håndverk.

I årets konkurranse inngår 10 kategorier fordelt under 4 overordnede fagdisipliner. Hensikten med dette er å gjøre det tydeligere hvilke fagområder det konkurreres i, samt heve nivået på både konkurranse og juryering.

Dersom en jobb leverer på flere fagområder, er det mulig å sende inn samme jobb i flere kategorier. Også på tvers av fagdisipliner. Selve innsendingen og dokumentasjonen må da justeres og tilpasses til de fagområdene man sender jobben inn i. De ulike juryene ser etter forskjellige ting, avhengig av hvilken fagdisiplin de tilhører.

For å lese mer om hver kategori klikk på fagdisiplinen i tabellen nedenfor, eller fortsett nedover på denne siden. Selv om du umiddelbart tror du vet hvilken kategori arbeidet ditt tilhører, anbefales det å lese igjennom alle fagdisipliner og kategorier før du sender inn. Det er fult mulig at arbeidet har store vinnersjanser også i en annen disiplin.

Er du i tvil om hvilke kategorier du skal sende inn arbeidet i, er det bare å kontakte INMA på [email protected].

Reklame og kommunikasjonMediaInnholdsmarkedsføringDesign og teknologi
Digital kampanjeKampanjeBeste innholds-markedsføringProdukt og tjeneste
Online FilmKanalBeste influencer markedsføringNettsider
Online AktiveringDigital opplevelse

Overordnede kriterier

Alle jobber som sendes inn i Gulltaggen skal inspirere til kreativ bruk av teknologi med arbeider som utmerker seg gjennom nytenkning, kreativitet og godt håndtverk. 

Under ser du kriteriene som en jury vil bedømme jobbene på.

 • Kreativitet og konsept
  • Er dette et arbeid som begeistrer og inspirerer?
  • Forsterker konseptet budskapet til produktet eller løsningen?
  • Er arbeidet løst på en kreativ og engasjerende måte for å treffe målgruppen? 
 • Innovasjon
  • Er arbeidet løst på en ny måte som pusher grenser? 
 • Håndverk og teknologi
  • Er det høy kvalitet i alle detaljer som støtter opp om helheten? 
  • Har arbeidet en ekstra “wow” faktor i den visuelle opplevelsen?
  • Er designvalgene som er tatt relevante og appellerende for målgruppen?
  • Er det gjennomgående høy kvalitet i det tekniske arbeidet? 
  • Har man brukt teknologi på en smart måte som setter en ny standard i bransjen?

Fagdisiplin Reklame og kommunikasjon

Digitale kampanjer, filmer og aktivering som inspirerer og løfter bransjen videre innen kreativ bruk av teknologi og digitale flater. 

Arbeidene som premieres er kreativt sterke ideer, som evner å bruke teknologi og digitale flater på en smart, og gjerne nytenkende måte.

Juryen ser etter arbeider som overrasker og inspirerer gjennom sterke ideer – basert på god forståelse for målgruppen og som er plassert smart.

Digital kampanjeKonsept tatt ut i ulike uttak (minimum 2 ulike elementer). Uttakene kan ha gått i ulike kanaler, men er ikke avhengig av det.

I denne kategorien premieres jobber som evner å bruke teknologi, digitale verktøy eller kanalen(e) på en kreativ og nytenkende måte.
Online FilmFilm(er) som har gått online. Filmen(e) kan være publisert organisk eller være betalt. 

Uttak(ene) må ha sitt utspring i det digitale: der filmen(e) er skreddersydd for kanalen, er kreativt plassert, eller har en idé basert på digital mekanikk.
Online AktiveringIdeer som har brukt kreativitet til å aktivere målgruppen, på en eller annen måte, i digitale flater/kanaler.

Eksempler kan være SOME, Qr-koder, Adshels, kampanjesider eller liknende.

Fagdisiplin Media

Kampanjer eller bruk av enkeltkanal som på en eksemplarisk måte demonstrerer hvordan media, ved kreativ eller nytenkende bruk av teknologi og/eller digitale flater, har bidratt til å skape gode resultater.

Juryen ser etter smart, kreativ eller ny bruk av digitale medier som kan inspirere og begeistre.

KampanjeHer sender man inn arbeider som viser hvordan kreativ eller nytenkende bruk av teknologi eller digitale medier har bidratt til å skape en helhetlig smart, ny eller kreativ kampanje på tvers av flere kanaler. Kampanjen må være tatt ut i minimum tre kanaler. Juryen vil primært vurdere bruken av de digitale kanalene.

Digitale kanaler inkluderer, men er ikke begrenset til, display, sosiale medier, podcast, innholdsmarkedsføring, online video, influencersamarbeid, betalt og organisk søkemotormarkedsføring.
Kanal
Her sender man inn arbeider som viser hvordan kreativ eller nytenkende bruk av teknologi eller digital medier har bidratt til å skape en smart, ny eller kreativ løsning/kampanje i én kanal.

Dette er en åpen klasse og digitale kanaler inkluderer, men er ikke begrenset til display, sosiale medier, podcast, innholdsmarkedsføring, online video, influencersamarbeid, betalt og organisk søkemotormarkedsføring.

Fagdisiplin innholdsmarkedsføring

Juryen ser etter digitale innholdsprodukter som skal løse en utfordring for avsender/oppdragsgiver, og som oppleves som relevant og verdifullt for målgruppen. 

Dette kan være i form av artikler, videoer, podcaster, SoMe-poster eller andre innholdsprodukter distribuert på digitale plattformer. 

Det legges vekt på arbeid som inspirerer, begeistrer og engasjerer, som bruker innovative grep for å ta ut innholdet og hvor bruk av teknologi og plattform bidrar til å forsterke budskapet.

Beste innholdsmarkedsføringI denne kategorien vil vi se at man klarer å omsette forbrukerinnsikt, markedsinnsikt, merkevarestrategi og plattformforståelse til relevant og verdifullt innhold som når en tydelig og definert målgruppe.

Juryen vil premiere arbeider som viser en imponerende håndverkskvalitet tilpasset plattform og kontekst, og arbeider som viser en tydelig forståelse av innholdsmarkedsføringens rolle i strategien til merkevaren, kampanjen eller uttaket. Kreativitet, innovasjon, kvalitet, skaperglede og faglig tyngde verdsettes av juryen.
Beste influencer markedsføringGode kandidater til denne prisen viser at man gjennom innsikt, kreativitet og fagkunnskap kan sette sammen kampanjer som virkelig treffer målgruppen med riktig budskap.

Juryen vil premiere arbeider som løfter merkevaren til nye høyder, og som er gode caser for bransjen. Arbeider med god kombinasjon mellom merkevarens og profilens egenart, og riktig fokus på produkt bør gjøre det godt i denne kategorien.

Fagdisiplin Design og Teknologi

Produkter og tjenester, digitale opplevelser og nettsider.

Kreative og visuelt sterke designløsninger som ved hjelp av nytenkende bruk av teknologi og digitale flater oppnår oppdragsgiverens mål.

Juryen ser etter minneverdige arbeider som inspirerer og skaper begeistring gjennom kreative virkemidler, godt håndverk, brukerinnsikt og helstøpt gjennomføring.

Produkt og tjenesteArbeider som har levert nye eller forbedrede produkter/tjenester som setter en standard for god brukeropplevelse. For å vinne må man kunne vise til god brukerinnsikt og et gjennomtenkt produkt med godt håndverk, som løser et problem for målgruppen.

Digitale tjenester, plattformer og applikasjoner, enkelttjenester på nettsider og lignende.
NettsiderArbeider som løftes av imponerende konsept, design og særdeles god brukervennlighet. For å vinne må man kunne vise til god brukerinnsikt, godt håndverk og en nettside som dekker målgruppens behov og/eller bidrar til måloppnåelse for oppdragsgiver.

E-handel, informasjonssider, bedriftssider, egenprofilering, kampanjesider og lignende.
Digital opplevelseHele eller deler av opplevelsen må inneholde en digital brukerinteraksjon, men det kan inneholde analoge elementer og/eller opplevelser i det fysiske rom. For å vinne må arbeidet engasjere sin målgruppe og vise at løsningen oppnår oppdragsgiverens mål på en god måte. Arbeidet må være originalt, bruke teknologi på en kreativ måte, og ha høy underholdningsverdi.

Spill, interaktive installasjoner, helhetlige digitale kampanjer og lignende

Spesialkategorier

Cannes Young Lions Digital

INMA fortsetter samarbeidet med Cannes Lions i 2022. Vi arrangerer derfor nå en nasjonal konkurranse for å finne det aller beste, unge kreative teamet, som skal representere Norge i kategorien digital i den internasjonale konkurransen Young Lions Competitions.

Best in Show

Prisen deles ut til den beste gullvinneren, og det arbeidet som på tvers av alle kategoriene var det beste i året som gikk. Det er storjuryen som kårer best in show.

Årets nyskapning

Juryen nominere ett arbeid fra hver kategori som kan vinne prisen “Årets nyskapning”. Kriteriet for nominasjon er at arbeidet inspirerer og begeistrer, og som viser/demonstrerer hvilke kreative muligheter som er finnes.

Æresprisen

Den gjeve æresprisen deles ut til en enkeltperson eller en bedrift som har utmerket seg eller bidratt spesielt bra for bransjen som helhet eller innad i en av fagdisiplinene. Det er INMAs styre som velger hvem som får æresprisen.

Viktig informasjon:

Praktisk informasjon om konkurransen finner du her.

Beskrivelse på hvordan du sender inn bidrag finner du her.

Jury og kontaktinformasjon til juryledere finner du her.