Kategorier

Hensikten med Gulltaggen Award er å inspirere til kreativ bruk av teknologi og digitale flater ved å hedre arbeider som utmerker seg gjennom nytenkning, kreativitet og godt håndverk.

I årets konkurranse inngår 11 kategorier fordelt under 4 overordnede fagdisipliner. Hensikten med dette er å gjøre det tydeligere hvilke fagområder det konkurreres i, samt heve nivået på både konkurranse og juryering.

Dersom en jobb leverer på flere fagområder, er det absolutt mulig å sende inn samme jobb i flere kategorier. Også på tvers av fagdisipliner. Selve innsendingen og dokumentasjonen må da justeres og tilpasses til de fagområdene man sender jobben inn i. De ulike juryene ser etter forskjellige ting, avhengig av hvilken fagdisiplin de tilhører.

For å lese mer om hver kategori klikk på fagdisiplinen i tabellen nedenfor, eller fortsett nedover på denne siden. Selv om du umiddelbart tror du vet hvilken kategori arbeidet ditt tilhører, anbefales det å lese igjennom alle fagdisipliner og kategorier før du sender inn. Det er fult mulig at arbeidet har store vinnersjanser også i en annen disiplin.

Er du i tvil om hvilke kategorier du skal sende inn arbeidet i, er det bare å kontakte INMA på [email protected]

Reklame og kommunikasjonMedia-strategiInnholdsmarkedsføringDesign og teknologi
Integrert kampanjeKampanjeBeste innholds-markedsføringProdukt og tjeneste
EnkeltarbeidKanalÅrets nyskapningHåndverk
Sosiale medierBeste influencer markedsføringOpplevelse

Fagdisiplin Reklame og kommunikasjon

I disse kategoriene ønsker Gulltaggen å løfte frem det beste innen digital reklame og kommunikasjon. Juryen vil premiere de arbeidene som med en kreativ tilnærming og godt håndverk har løst kommunikasjonsutfordringer på en ny og inspirerende måte.

Integrert kampanje
Reklamekonsept tatt ut på ulike flater, med ulike virkemidler. Kategorien krever minimum 3 ulike elementer fra 2 ulike medier (minimum et av mediene må være digitalt) som utnytter kanalenes styrker og muligheter, men som kommer fra samme konsept eller grunnidé.

Juryen ser etter kampanjer som på en kreativ og helhetlig måte har blitt tatt ut på flere flater.
EnkeltarbeidEnkeltløsninger som gjennom digitale virkemidler har skapt god kommunikasjon for en oppdragsgiver. Arbeider som gjennom kreativitet og/eller teknologi evner å utnytte mulighetene i kanalene de er i.

Det kan være online video, en app, en kampanjeside, en smart bannerløsning el. annet. Arbeider som sendes inn i denne kategorien kan ikke sendes inn i sosiale medier.
Sosiale medier
Arbeider skreddersydd for sosiale medier som gjennom kreativitet og/eller teknologi har skapt engasjement på vegne av en oppdragsgiver.

Juryen vil se etter arbeider som har brukt mulighetene i sosiale medier på en ny måte. I denne kategorien holder det ikke å sende inn kun én video.

Fagdisiplin Mediastrategi

Juryen vil premiere arbeider som på en eksemplarisk måte demonstrerer og dokumenterer den beste måten å løse en utfordring på gjennom media. I tillegg til god bruk av innsikt og et tydelig målhierarki, vil juryen også legge vekt på kreativitet.

KampanjeHer sender man inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til kreative og effektive kampanjer på tvers av flere kanaler. Kampanjen må være tatt ut i minimum tre kanaler, der minimum en av disse er digitale.

Digitale kanaler inkluderer, men er ikke begrenset til, display, sosiale medier, podcast, innholdsmarkedsføring, online video, influencersamarbeid, betalt og organisk søkemotormarkedsføring.
Kanal
Her sender man inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til kreative og effektive medieløsninger i én kanal.

Dette er en åpen klasse og digitale kanaler inkluderer, men er ikke begrenset til display, sosiale medier, podcast, innholdsmarkedsføring, online video, influencersamarbeid, betalt og organisk søkemotormarkedsføring.

Fagdisiplin innholdsmarkedsføring

Juryen vil premiere arbeider som evner å skape og distribuere relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg en tydelig og definert målgruppe, og kan dokumentere en positiv kundehandling – enten hensikten er å bygge merkevare, generere leads og salg, eller flytte holdninger.

Beste innholdsmarkedsføringHer sender man inn arbeider som kan vise til at man klarer å omsette forbrukerinnsikt, markedsinnsikt og merkevarestrategi til relevant og verdifullt innhold som tiltrekker en tydelig og definert målgruppe.

Juryen vil premiere arbeider som viser en imponerende håndverkskvalitet og kan dokumentere effekt enten det handler om et unikt innholdskonsept, eller langsiktig mediekonsept, tatt ut i en landingsside, sosiale medier, youtube, podcast e.l.
Årets nyskapingHer sender man inn arbeider som benytter seg av innovative virkemidler og representerer nytenking i innholdsmarkedsføring.

Juryen skal premiere arbeider som inspirerer og begeistrer, og som viser hvilke kreative muligheter som ligger innen innholdsmarkedsføring.
Beste influencer markedsføringHer sender man inn arbeider som kan vise til at man gjennom innsikt og kreativitet har lykkes med å oppnå gode resultater ved å samarbeide med en eller flere profiler (opinionsledere, sosiale medie-profiler, sosiale ambassadører, sponsorobjekter, sosiale ambassadører osv.).

Juryen skal premiere arbeider som viser at de har valgt riktig influencer/profil(er) til merkevaren og at det i kombinasjon med konsept og plattform forsterker hverandre og skaper synergieffekter.

Fagdisiplin Design og Teknologi

I Design og teknologi-kategoriene vil arbeidene bli vurdert ut fra følgende overordnede kriterier:

God funksjonalitet har fokus på brukeropplevelsen og gjør teknologien usynlig. Fungerer ting bra? Er det tatt gode tekniske valg som løser utfordringen på best mulig måte? Er det intuitivt og konsistent?

Det visuelle designet dreier seg om mer enn utseende og smak. Er det god design av høy kvalitet som er relevant for den jobben som skal løses? Er det lagt ned kjærlighet i alle detaljer?

Nytenkende arbeid pusher grensene for hva som har blitt gjort før. Hvor originale er de kreative valgene? Er dette nytt? Er dette et arbeid som skiller seg ut?

Innhold er ikke bare tekst, men også bilder, lyd, video og andre ting som kommuniserer løsningen. Godt innhold tar et standpunkt og gir løsningen en stemme. Er det engasjerende? Er det relevant og riktig for målgruppen? Er det tydelig?

Produkt og tjenesteHer sender man inn enkeltstående arbeider som for eksempel apper, mobile tjenester, spill, enkelttjenester på nettsider, branded tech, brand homes og lignende (både B2B og B2C).

Arbeider som har levert nye eller forbedrede produkter/tjenester til en målgruppe og setter en standard for brukeropplevelse skal premieres.

For å vinne må man kunne vise til god brukerinnsikt og godt håndverk.
HåndverkHer sender man inn arbeider som løftes av imponerende design og brukervennlighet.

Dette er en kanal-/plattformuavhengig kategori hvor kreative arbeider med en imponerende kvalitet utviklet med spesielt gode ferdigheter skal premieres.

For å vinne må arbeidet representere en sann kjærlighet til faget.
OpplevelseHer sender man inn arbeider hvor formålet er å engasjere og/eller underholde en målgruppe. Arbeidet må være skapt på oppdrag.

Hele eller deler av opplevelsen må innebære en digital interaksjon for brukerne, men det kan innebære analoge elementer og/eller opplevelser i det fysiske rom. Originalitet, kreativ bruk av teknologi og underholdningsverdi vil premieres.

For å vinne må arbeidet engasjere sin målgruppe og vise at løsningen er riktig valg for oppdragsgiver.

Spesialkategorier

Cannes Young Lions Digital – utgår i 2021

Da Cannes Lions ble avlyst på grunn av koronasituasjonen i år – får årets vinnere Sollin Sæle (24) og Per Berge Moe (26) fra ANTI representere Norge til neste år i stedet, det vil derfor ikke være mulig å konkurrere i Young Lions Digital i Gulltaggen 2021. 

Best in Show

Prisen deles ut til den beste gullvinneren, og det arbeidet som på tvers av alle kategoriene var det beste i året som gikk. Det er storjuryen som kårer best in show.

Æresprisen

Den gjeve æresprisen deles ut til en enkeltperson eller en bedrift som har utmerket seg eller bidratt spesielt bra for bransjen som helhet eller innad i en av fagdisiplinene. Det er INMAs styre som velger hvem som får æresprisen.

Viktig informasjon:

Praktisk informasjon om konkurransen finner du her.

Beskrivelse på hvordan du sender inn bidrag finner du her.

Jury og kontaktinformasjon til juryledere finner du her.