SLIK MELDER DU PÅ BIDRAG (STENGT!)

Hvordan melder jeg på et bidrag til Gulltaggen Award 2019?

  • Meld på bidrag herDette er årets kategorier!
  • Last opp dokumentasjon i Penetrace (link til Penetrace får du tilsendt på mail etter du har meldt på bidrag)
  • Dere velger selv om dere vil ha en eller flere brukere i Penetrace. Flere kan være logget på samme bruker samtidig.  
  • Bidraget må være meldt på og dokumentasjonen ferdig opplastet i Penetrace innen 24. februar kl. 23.59  Les mer om reglene for Gulltaggen Award her.

Noen råd til dokumentasjon av bidrag

Juryen ønsker en konsis, tydelig og ærlig fremstilling av caset. Din innsendelse må evne å skape nysgjerrighet og overbevisning om at nettopp ditt case er en av de beste digitale jobbene i året som gikk, og hvorfor caset burde vinne i akkurat denne kategorien. 

For å gi juryen et felles grunnlag for riktig og effektiv juryering, finner du noen punkter under med tips til hva som burde være med i en case-beskrivelse. Underpunktene er ment som retningslinjer for hva man kan fylle avsnittene med. Du legger til og trekker fra for å fremstille ditt case best mulig.

Innhold i caset må være godkjente av kunde, og dersom deler av innsendelsen ikke kan deles må dette tydelig merkes som konfidensiell.

Hvorfor ble denne jobben gjort og hvilke mål ble satt?
– Hva var utgangspunktet for oppgaven – situasjonen man ønsket å endre?
– Hvilke utfordringer eller muligheter så man?
– Var det spesielle rammebetingelser?
– Hvilke mål ble definert (kvantitative som kvalitative)?

Forklar kort løsningen/arbeidet som sendes inn i denne kategorien og hvilke resultater løsningen har skapt.
– Hvilken innsikt ble definert for å løse oppgaven? Hvor kom denne innsikten fra?
– Hva var den strategiske retningen?
– Hva var idéen?
– Hvorfor er dette nyskapende?
– Hvordan ble tiltaket gjennomført?
– Hvilke resultater ble skapt (så vel kvantitative som kvalitative, jfr kriterier for respektive kategori)?
– Kan du synliggjøre hvilket bidrag løsningen hadde til totalresultatene, og hvilke elementer som betød mest?

Hvorfor er dette et vinnerbidrag i denne kategorien?
– Forklar hvorfor løsningen svarer til den respektive kategorien?

Filstørrelser for disse er:
Bilde, 1000×600 px, maks. 300 kb (obligatorisk)
Casevideo, maks 5 minutter – eller powerpoint, maks. 200 mb. (obligatorisk – her må man levere en av delene). 
PDF med presentasjon av caset, maks 10 sider, 200 mb (frivillig)
Ytterligere video, lyd etc. maks. 200 mb (frivillig)
URL til eksterne nettsider (frivllig)

Denne informasjonen vil dere også finne inne i Penetrace, som er systemet for innsending av bidrag til Gulltaggen.

Om du trenger å levere et fysisk produkt eller materiale til juryering, ta kontakt på info@gulltaggen.no.