Mobilmarkedsføring

Her sender dere inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til kreative konsepter som løfter brukeropplevelsen og engasjerer en målgruppe på mobile enheter (telefon, klokker, nettbrett mm).

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, annnonsering i apper, mobile spill, mobilbannere, SMS-kampanjer, bruk av lokasjonsbaserte tjenester, bruk av data, augmented reality,
GPS-styrte budskap, filtere, QR-koder, linser etc. Arbeider som kobler mobilteknologi til andre kanaler (for eksempel utendørs) sendes inn her.

Hva ser juryen etter: Best practice – Kreative arbeider som på en eksemplarisk måte benytter tilgjengelig kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer den beste måten å løse en utfordring på. 

Påmelding for Gulltaggen Award 2019 er nå stengt!