Nordisk Studentpris

Her premieres beste konsept/prosjekt/idé fra elever og studenter. I innsendelsen må arbeidet beskrives slik at grunntanken og konseptet er tilgjengelig og forståelig for juryen. Juryen ser etter realiserbare løsninger som hever nivået og utvider tankesettet til bransjen i forhold til digital kommunikasjon, produkt- og tjenesteutvikling.

De viktigste kriteriene i kategorien er innsikt, merkevarestyrke og nytenkning. Håndverk, brukskvalitet og måloppnåelse vurderes der det er relevant.

Kategorien er åpen for alle studenter i Norden under 28 år, og arbeidene må være utviklet i studieperioden, før 31.12.18. Arbeidet trenger ikke være godkjent av annonsøren og skal ikke ha vært publisert (publiserte arbeider skal sendes inn i en av de andre kategoriene i Gulltaggen).

Innsendelse i denne kategorien er gratis.

Fyll ut for å melde på bidrag til Gulltaggen Award 2019

  • Navn på bidrag Kategori  
       
    Ingen bidrag lagt inn.
  • Etter du har meldt på et bidrag får du en mail med bekreftelse og videre instrukser.
    Les mer om innsendelse av case til Gulltaggen her.