Praktisk informasjon

Har du spørsmål om gjennomføringen av Gulltaggen, ta kontakt med daglig leder i INMA Camilla Grund på tlf. 97888111 eller [email protected]

Har du spørsmål om innsending av bidrag i Award Force, ta kontakt med Kathrine Hausken på tlf. 40607027 eller [email protected]

Påmelding og innlevering

Du må starte med å melde på antall bidrag før du leverer inn de konkrete arbeidene du ønsker å melde på i konkurransen, dette gjør du nederst på denne siden eller på forsiden.

Alle arbeider leveres gjennom systemet Award Force senest i løpet av onsdag 6. april kl. 23:59. Her finner du link til Award Force. Detaljert guide for hvordan du går frem for å sende inn bidrag til konkurransen finner du her.

Hvert arbeid som leveres inn i en kategori regnes som én påmelding. Leveres samme arbeid i flere kategorier, regnes det som flere påmeldinger – lik antall kategorier det sendes inn i.

Priser og fakturering

Om din bedrift er medlem av INMA koster det 3500 kr + mva og bill.avg. på 75 kr per påmelding. For andre bedrifter er prisen 4500 kr + mva og bill.avg. på 75 kr.

Påmelding er bindende, og vil bli fakturert fortløpende.

Konkurranseregler

 • Alle arbeider skal være laget for egen eller oppdragsgiveres regning, og være godkjent av dem.
 • Alle registrerte arbeider skal ha vært lansert/publisert mellom 1. januar 2021 og 31. desember 2021. Har du arbeider som er i nærheten av årsskifte, og er i tvil om du kan sende inn, send oss en mail på [email protected]
 • Bidragene kan ikke ha vært påmeldt i Gulltaggen tidligere, med mindre videreføringen av arbeidet inneholder så mange nye elementer at det bør vurderes som «nytt».
 • Bidrag som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet og/eller Markedsrådet kan ikke delta i konkurransen.
 • Juryering foregår i to runder, og Award Force benyttes som system gjennom hele prosessen Det er først en runde med hjemme-juryering. Deretter møtes juryen hvor de vil juryere og kåre gull, sølv, bronse og diplomer.
 • Jurygeneral kan i samråd med juryledere fjerne innsendte arbeid dersom de er i strid med konkurransereglene. Fjernes et bidrag skal innsender informeres, men det vil ikke bli refundert.
 • Jurygeneral kan i samråd med juryledere flytte et innsendt arbeid fra en kategori til en annen, dersom man mener arbeidet egner seg bedre i en annen kategori. Dette må godkjennes av innsender, som da også står fritt til å tilpasse teksten til ny kategori. Det gis ingen refusjon dersom innsender på bakgrunn av ny informasjon ønsker å fjerne bidraget.
 • Jurygeneral er den overordet faglig ansvarlige for konkurransen og juryeringen.
 • Jurygeneral, visegeneral og juryledere utgjør storjuryen. Det er storjuryen som kvalitetsikret alle metallene, samt kårer Best in Show og vinner i Cannes Young Lions Digital.
 • INMAs styre velger hvem som mottar årets ærespris.
 • Ved tvilstilfeller, eller der hvor man oppdager at de skrevne reglene ikke er dekkende, er det INMA v/ daglig leder som har avgjørende myndighet.