Praktisk informasjon

Spørsmål om gjennomføring av Gulltaggen: ta kontakt med daglig leder i INMA Camilla Grund på tlf. 97888111.

Påmelding og innlevering

I år trenger du ikke å melde på antall bidrag før du leverer inn de konkrete arbeidene du ønsker å melde på i konkurransen.

Alle arbeider leveres gjennom systemet Penetrace senest i løpet av mandag 16. mars. Her finner du link til Penetrace, samt en detaljert guide for hvordan du går frem.

Hvert arbeid som leveres inn i en kategori regnes som én påmelding. Leveres samme arbeid i flere kategorier, regnes det som flere påmeldinger – lik antall kategorier det sendes inn i. 

For kategorien Cannes Young Lions Digital gjelder egne regler. For å delta må du melde deg på her senest onsdag 4. mars.

Nye priser og fakturering

Om din bedrift er medlem av INMA koster det 3500 kr + mva og bill.avg. på 75 kr per påmelding. For andre bedrifter er prisen 4500 kr + mva og bill.avg. på 75 kr.

For deltagelse i Cannes Young Lions Digital gjelder egne priser (1000 kr + mva og bill. avg. på 75kr per person. Les mer her.

Påmelding er bindende, og vil bli fakturert samlet i slutten av mars.

Konkurranseregler

 • Alle arbeider skal være laget for egen eller oppdragsgiveres regning, og være godkjent av dem.
 • Alle registrerte arbeider skal ha vært lansert/publisert mellom 1. januar 2019 og 31. desember 2019. Har du arbeider som er i nærheten av årsskifte, og er i tvil om du kan sende inn, send oss en mail på [email protected]
 • Bidragene kan ikke ha vært påmeldt i Gulltaggen tidligere, med mindre videreføringen av arbeidet inneholder så mange nye elementer at det bør vurderes som «nytt».
 • Bidrag som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet og/eller Markedsrådet kan ikke delta i konkurransen.
 • Juryering foregår i to runder, og det benyttes Penetrace som system hele veien. Det er først en runde hjemme. Deretter møtes juryen hvor de vil dele ut gull, sølv, bronse og diplomer.
 • Jurygeneral kan i samråd med juryledere fjerne innsendte arbeid dersom de er i strid med konkurransereglene. Fjernes et bidrag skal innsender informeres, men det vil ikke bli refundert.
 • Jurygeneral kan i samråd med juryledere flytte et innsendt arbeid fra en kategori til en annen, dersom man mener arbeidet egner seg bedre i en annen kategori. Dette må godkjennes av innsender, som da også står fritt til å tilpasse teksten til ny kategori. Det gis ingen refusjon dersom innsender på bakgrunn av ny informasjon ønsker å fjerne bidraget.
 • Jurygeneral er den overordet faglig ansvarlige for konkurransen og juryeringen.
 • Jurygeneral, visegeneral og juryledere utgjør storjuryen. Det er storjuryen som kvalitetsikret alle metallene, samt kårer Best in Show og vinner i Cannes Young Lions Digital.
 • INMAs styre velger hvem som får årets ærespris.
 • Ved tvilstilfeller, eller der hvor man oppdager at de skrevne reglene ikke er dekkende, er det INMA v/ daglig leder som har avgjørende myndighet.