REGLER OG TIDSFRISTER

Frister

Påmelding og innsending av dokumentasjon må være gjort innen 15. februar.

Påmeldingsavgift

For hvert påmeldte bidrag kommer en påmeldingsavgift på 5200,- kroner (eks. mva.). Om du melder på samme bidrag i to forskjellige kategorier, koster det 5200,- per påmelding. Faktura sendes ut i etterkant av påmelding. Hver påmelding gir en gratisbillett til Gulltaggen Awards 25. april. Melder man på tre bidrag, får man tre billetter til Gulltaggen Award. Alle påmeldinger av bidrag er bindende.

I kategorien «Nordisk Studentpris» er det gratis påmelding. Kun norske jobber vil bli juryert for Gulltaggen Award 2019. (Med unntak av studentkategorien) For å melde på bidrag til Cannes Young Lions digital er prisen 1000 (eks. mva.)

Kriterier for juryering

Gulltaggen Award er først og fremst en ide og konsept konkurranse som premierer best practice, next best practice og godt håndverk.

Best practice: Kreative arbeider som på en ekemplarisk måte benytter tilgjengelig kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer den beste måten å løse en utfordring på.

Next best practice: Kreative arbeider som viser til noen modige grep ved å ta i bruk nye kombinasjoner av tilgjengelig eller ny kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer noe nytt.

Godt håndverk: Kreative arbeider med en imponerende kvalitet utviklet med spesielt gode ferdigheter – og representerer en sann kjærlighet til faget.

FORMÅL OG BESTEMMELSER

Formålet med konkurransen

Gulltaggen Award er Norgesmesterskap i internettmarkedsføring. Her hedrer vi de beste digitale markedsføringsjobbene som er laget i Norge det siste året. Formålet med konkurransen er å synliggjøre nye muligheter og kreative løsninger der teknologi møter markedsføring. Målet er å inspirere til kreativ bruk av teknologi i markedsføringssammenheng, dele og utvikle ny kunnskap og skape et engasjement for bredden av muligheter teknologien åpner opp for.

Gulltaggen Award er først og fremst en ide og konsept konkurranse som premierer best practice, next best practice og godt håndverk.

Jurysammensetning og juryering

  • INMA utnevner en Jurygeneral.
  • Jurygeneralen og INMA utpeker en visegeneral som påtroppende jurygeneral for neste års konkurranse og gjennomføring.
  • Jurygeneral, visegeneral og daglig leder i INMA innstiller sammen juryledere og medlemmer til alle kategorier til INMAs styre.
  • Jurygeneral, visegeneral og juryledere utgjør Storjuryen.
  • Storjuryen har som oppgave å kvalitetssikre alle metallene, samt kåre vinneren i «Best in Show».
  • Jurygeneralen har det overordnede faglige ansvaret for konkurransen og juryeringen, samt det endelige ordet i saker som ikke entydig dekkes av de foreliggende konkurransereglene.
  • INMA stiller med en sekretær i samtlige juryer under juryeringsdagene.

Premiering

I Gulltaggen Award deles det ut poeng i de innledende rundene av juryeringene. I siste runde fordeler juryene ut metallene (gull, sølv eller bronse) de mener arbeidene fortjener. Alle gull kvalifiserer til en videre finale, hvor Storjuryen kårer én «Best in Show». Alle bidrag som ender opp på shortlist, vil få tilsendt diplom.

Spesialpriser

Nordisk Studentpris Studenter fra hele Norden kan sende inn bidrag til denne kategorien. Bidraget trenger ikke å ha vært realisert, men det må ha vært laget i løpet av det siste året. Påmelding i denne kategorien er gratis. «Best in Show» Én «Best in Show»-vinner kåres av Storjuryen, som er jurylederne, jurygeneral og fotsoldat, og skal deles ut til den beste gullvinneren, og som i størst grad sier noe om hvor faget vårt er på vei. Æresprisen: Den gjeve æresprisen deles ut til en digital rockestjerne. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre. Cannes Young Lions Digital: se egne regler her!

Inhabilitet og taktisk stemmegivning

Et jurymedlem er inhabil når man personlig eller ens arbeidsgiver/oppdragsgiver har bidratt på arbeidet. Som arbeidsgiver/oppdragsgiver regnes også byråer i samme forretningsmessige gruppering. Et jurymedlem er også inhabil dersom ens partner eller samboer har bidratt i å lage arbeidet. Mener man seg inhabil av andre grunner skal man melde fra til INMA, jurygeneral eller juryleder så tidlig som mulig, og senest før hjemmejuryeringen starter. Jurymedlemmer som er inhabile skal ikke delta i diskusjoner som angår arbeidet. Den samme reglen gjelder jurygeneralen, hvor da juryfotsoldaten trer inn. Jurygeneral, fotsoldat og INMA har tilgang til all stemmegiving under juryarbeidet. Dersom et jurymedlem har bedrevet taktisk stemmegivning til fordel for egne eller til ulempe for andres arbeider skal vedkommende sin stemmegivning strykes i sin helhet og juryering fortsetter uten vedkommendes deltagelse.

Plagiat

Dersom et jurymedlem mener at et innsendt arbeid er et plagiat av et annet arbeid, uavhengig av opphav, skal vedkommende melde fra til juryleder uten å involvere andre jurymedlemmer. Dette skal skje så tidlig som mulig, senest i løpet av hjemmejuryeringen. Det er da jurylederens ansvar å videreformidle plagiatmistanken til jurygeneral og INMA, som avgjør om arbeidet skal vurderes. Det ligger et krav om at det må kunne fremskaffes eksempler fra arbeidet som hevdes å være plagiert. Et arbeid kan tas ut av konkurransen helt frem til offentliggjøringen av short-listen.

Fjerning, flytting og sammenslåing av innsendte arbeider

Jurygeneral kan i samråd med juryledere fjerne innsendte arbeid dersom de er i strid med konkurransereglene. Fjernes et bidrag skal innsender informeres og vil ikke bli refundert. Jurygeneral kan i samråd med juryledere flytte et innsendt arbeid fra en kategori til en annen, dersom man mener arbeidet egner seg bedre i en annen kategori. Dette må godkjennes av innsender som da også står fritt til å tilpasse teksten til ny kategori. Det gis ingen refusjon dersom innsender på bakgrunn av ny informasjon ønsker å fjerne bidraget.

Formelle krav

Alle innsendte arbeider skal være laget for oppdragsgiveres regning og være godkjent. Alle registrerte arbeider skal ha vært lansert/publisert mellom 1. januar 2018, og 31. desember 2018. Har du arbeider som er i nærheten av årsskifte og er i tvil om du kan sende inn, send oss en mail på [email protected] Bidragene kan ikke  ha vært påmeldt i Gulltaggen tidligere, med mindre videreføringen av arbeidet inneholder så mange nye elementer at det bør vurderes som «nytt». Bidrag som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet og/eller Markedsrådet kan ikke delta i konkurransen.

Siste instans

Ved tvilstilfeller, eller der hvor man oppdager at de skrevne reglene ikke er dekkende, er det INMA v/ daglig leder som har avgjørende myndighet.