Slik registrerer du arbeider i Penetrace

1. Gå inn på Penetrace

2. Logg deg inn om du allerede har en registrert bruker i Penetrace, hvis ikke registrer deg. Dere velger selv om bedriften vil ha en eller flere brukere i Penetrace. Flere kan være logget på samme bruker samtidig.  

3. Velg “Gulltaggen 2020”

4. Opprette/registrere et arbeid gjør du ved først å velge kategori du skal sende inn arbeidet i, og deretter klikke på knappen: «Opprett ny» nederst på hovedsiden i Penetrace. Deretter er det følgende 5 steg før du er i mål:

 • Informasjon om bidraget
  Her fyller du inn tittel på bidraget, bedriften du jobber i og kontaktperson og fakturaadresse. 
 • Krediteringer
  Her fyller du inn informasjon om alle som har vært involvert i bidraget som skal krediteres. 
 • Kort om bidraget
  Her beskriver du oppgaven og mål, samt forklarer løsningen og hvilke resultater den har generert. Du beskriver også hvordan arbeidet ditt tilfredsstiller kriteriene for kategorien. NB! Om man er inaktiv i 120 minutter blir man automatisk logget ut, og ulagret informasjon vil gå tapt. Det er derfor viktig å huske å lagre underveis!
 • Last opp
  Her laster du opp alt av materiell og dokumentasjon som skal juryeres til bidraget. 
 • Innsending
  Etter hvert som bidrag registreres, dukker de opp nederst på siden som utkast. Husk at for å sende inn bidraget, må du trykke på «Lagre og send inn» knappen. Først da er bidraget med i konkurransen. Når du har sendt inn et bidrag, vil det dukke opp nederst på siden under «innsendte bidrag». Du vil også motta en bekreftelse på mail.

Bidraget må være sendt inn og dokumentasjonen ferdig opplastet i Penetrace innen mandag 16. mars kl. 23:59

Du kan redigere bidraget helt frem til og med 16. mars. Dersom du ønsker å se på, redigere eller kopiere allerede registrerte bidrag klikker du på tannhjulet øverst til høyre på hovedsiden i Penetrace. Dersom du gjør endringer på bidraget, må du huske å sende det inn igjen

Husk å tydelig markere det som eventuelt er konfidensiell informasjon i innsendingen. Konfidensiell informasjon deles kun med jurygeneral og juryleder om ikke annet er avtalt med INMA.

Råd til dokumentasjon av bidrag

Juryen ønsker en konsis, tydelig og ærlig fremstilling av arbeidet. Ta utgangspunkt i at ingen har noe bakgrunnskunnskap fra før. Juryen kan kun ta stilling til informasjon som du oppgir i innsendelsen. Legg ved det som trengs for at juryen skal bli overbevist om at ditt arbeid er det beste i akkurat denne kategorien. 

Årets kategorier er fordelt under 4 ulike fagdisipliner. Hvis du skal sende inn et arbeid i flere fagdisipliner anbefaler vi at du tilpasser film/dokumentasjon til hver fagdisiplin. For eksempel: sender du inn samme jobb i kategorien “Kreativ bruk av teknologi” (som ligger i fagdisiplinen Design og teknologi) og “Integrert kampanje” (som ligger i fagdisiplinen Reklame og kommunikasjon) – er det lurt å lage to forskjellige innsendinger som forklarer hvorfor arbeidet er best i hver av disse fagdisiplinene.

For å gi juryen et felles grunnlag for riktig og effektiv juryering, finner du noen punkter under med tips til hva som kan være med i en beskrivelsen av arbeidet ditt. Det er helheten av dokumentasjon (casefilm/ppt, eksterne lenker og beskrivelse) du leverer som blir bedømt. Bruk casebeskrivelsen for å trekke frem det viktigste.

Beskriv oppgaven dere har løst og målene løsningen skulle oppnå.

 • Hva var utgangspunktet for oppgaven – situasjonen man ønsket å endre?
 • Hvilke utfordringer eller muligheter så man?
 • Var det spesielle rammebetingelser?
 • Hvilke mål ble satt?

Forklar kort hva løsningen går ut på og hvilke resultater det har skapt.

 • Hvilken innsikt ble definert for å løse oppgaven? Hvor kom denne innsikten fra?
 • Hvilke strategiske valg ble tatt?
 • Hva var idéen?
 • Hvorfor er dette nyskapende?
 • Hvordan ble tiltaket gjennomført?
 • Hvilke resultater ble skapt (så vel kvantitative som kvalitative, jfr kriterier for
 • respektive kategori)?
 • Kan du synliggjøre hvilket bidrag løsningen hadde til totalresultatene, og hvilke
 • elementer som betød mest?

Beskriv hvordan dette arbeidet tilfredsstiller kriteriene for kategorien.

 • Hvorfor svarer løsningen til den respektive kategorien?

Dersom du opplever tekniske problemer, eller har noen spørsmål vedrørende hvordan du skal sende inn bidrag ta kontakt med INMA – Kathrine tlf. 40607027 eller Camilla tlf. 97888111.