SLIK MELDER DU PÅ BIDRAG

Hvordan melder jeg på bidrag til Gulltaggen Award 2021?

  • Påmelding av bidrag til Gulltaggen skjer i to deler. Man melder på antall bidrag og deretter sender man inn de konkrete arbeidene i Award Force.
  • Du melder på bidrag ved å benytte bestillingsskjemaet nederst på denne siden eller på forsiden.
  • Deretter må du sende inn bidraget i Award Force.
  • Her er en detaljert guide for innsending i Award Force.
  • Les om årets kategorier her
  • Bidraget og all dokumentasjon tilknyttet bidraget må være ferdig opplastet og innsendt i Award Force innen søndag 7. mars kl. 23.59  

Noen råd til dokumentasjon av bidrag

Juryen ønsker en konsis, tydelig og ærlig fremstilling av caset. Din innsendelse må evne å skape nysgjerrighet og overbevisning om at nettopp ditt case er en av de beste digitale jobbene i året som gikk, og hvorfor caset burde vinne i akkurat denne kategorien. 

For å gi juryen et felles grunnlag for riktig og effektiv juryering, finner du noen punkter under med tips til hva som burde være med i en case-beskrivelse. Underpunktene er ment som retningslinjer for hva man kan fylle avsnittene med. Du legger til og trekker fra for å fremstille ditt case best mulig.

Innhold i caset må være godkjente av kunde, og dersom deler av innsendelsen ikke kan deles må dette tydelig merkes som konfidensiell.

Hvorfor ble denne jobben gjort og hvilke mål ble satt?
– Hva var utgangspunktet for oppgaven – situasjonen man ønsket å endre?
– Hvilke utfordringer eller muligheter så man?
– Var det spesielle rammebetingelser?
– Hvilke mål ble definert (kvantitative som kvalitative)?

Forklar kort løsningen/arbeidet som sendes inn i denne kategorien og hvilke resultater løsningen har skapt.
– Hvilken innsikt ble definert for å løse oppgaven? Hvor kom denne innsikten fra?
– Hva var den strategiske retningen?
– Hva var idéen?
– Hvorfor er dette nyskapende?
– Hvordan ble tiltaket gjennomført?
– Hvilke resultater ble skapt (så vel kvantitative som kvalitative, jfr kriterier for respektive kategori)?
– Kan du synliggjøre hvilket bidrag løsningen hadde til totalresultatene, og hvilke elementer som betød mest?

Hvorfor er dette et vinnerbidrag i denne kategorien?
– Forklar hvorfor løsningen svarer til den respektive kategorien?

Filstørrelser for disse er:
Bilde, 1000×600 px, maks. 300 kb (obligatorisk)
Casevideo, maks 5 minutter – eller powerpoint, maks. 200 mb. (obligatorisk – her må man levere en av delene). 
PDF med presentasjon av caset, maks 10 sider, 200 mb (frivillig)
Ytterligere video, lyd etc. maks. 200 mb (frivillig)
URL til eksterne nettsider (frivllig)

Om du trenger å levere et fysisk produkt eller materiale til juryering, ta kontakt på [email protected]