Sosiale medier

Her sender dere inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til kreative konsepter som engasjerer en målgruppe i sosiale plattformer.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kampanjer og enkeltarbeider i sosiale medier, konsepter og bruk av egne kanaler i sosiale plattformer.

Hva ser juryen etter: Next best practice- Kreative arbeider som viser til noen modige grep ved å ta i bruk nye kombinasjoner av tilgjengelig eller ny kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer noe nytt.

Påmelding for Gulltaggen Award 2019 er nå stengt!