Sosiale medier

Her sender dere inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til kreative konsepter som engasjerer en målgruppe i sosiale plattformer.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kampanjer og enkeltarbeider i sosiale medier, konsepter og bruk av egne kanaler i sosiale plattformer.

Hva ser juryen etter: Next best practice- Kreative arbeider som viser til noen modige grep ved å ta i bruk nye kombinasjoner av tilgjengelig eller ny kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer noe nytt.

Fyll ut for å melde på bidrag til Gulltaggen Award 2019

  • Navn på bidrag Kategori  
       
    Ingen bidrag lagt inn.
  • Etter du har meldt på et bidrag får du en mail med bekreftelse og videre instrukser.
    Les mer om innsendelse av case til Gulltaggen her.