PR

Her sender dere inn arbeider som klarer å omsette forbrukerinnsikt, mål og teknologi til kreative PR-konsepter som styrker merkevarens tilstedeværelse og relasjon med en målgruppe uten å betale for det. Dette er ikke en oppmerksomhetskategori, men en påvirkningskategori som må vise til tydelige resultater utover oppmerksomhet.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, content marketing, nye integrerte samarbeid, presse, influencer marketing, fortjent engasjement i sosiale medier.

Hva ser juryen etter: Best practice – Kreative arbeider som på en eksemplarisk måte benytter tilgjengelig kunnskap og/eller teknologi i den definerte kategorien – og representerer den beste måten å løse en utfordring på. 

Fyll ut for å melde på bidrag til Gulltaggen Award 2019

  • Navn på bidrag Kategori  
       
    Ingen bidrag lagt inn.
  • Etter du har meldt på et bidrag får du en mail med bekreftelse og videre instrukser.
    Les mer om innsendelse av case til Gulltaggen her.